Posts

Showing posts from September, 2020

Pastor's Message 9/27/20

Image
 Taeao Manuia i le tatou Aiga i lenei taeao. Fa'amanatu atu le tatou Fa'amanatuga i le aso sa muamua, a'o le lotu a tamaiti le aso sa lona lua a Oketopa. Amata i le 10am.  Good Morning Family! Please be advised we are one week on and one week off, Communion is next sunday and White Sunday will be the second Sunday, service starts promptly at 10am. God bless.
Image
Siga Fa'amalosi mo le tatou aiga i lenei aso sa paia. Ia manuia le aso ma la'asaga uma. Fa'amanatu atu practice a tamaiti ganei ile 6pm. Fa'afetai. A little encouragement from Pastor this morning, have a great Sunday. Reminder, white sunday practice starts tonight. Love, #teamSialoi