Posts

Showing posts from August, 2020

Wake up and Repent/Ala i luga ma Salamo - Message from Pastor

Image
 Taeao Manuia i le tatou aiga i lenei aso paia. Siga fa'amalosi mo i tatou lenei taeao. Ia fa'amanuia atu Le Atua iate outou uma. Alofa atu. Good Morning family! A little encouragement from Pastor this morning. May God bless you all. Love and miss you. #teamSialoi

Fa'atupuina Pea i Galuega Lelei - Increase in Good Works August 23, 2020

Image
 Siga fa'amalosi la'ititi mo le tatou aiga i lenei Aso Sa. Tumau le fa'atuatua i aso e saogalemu ai ma aso e le saogalemu ai. I mea uma, ia Viia pea Lona Suafa. Manatua atu pea outou uma i talosaga. Alofa atu. Please see Pastor's message below, stay encouraged. Keep the faith on days that are harder than others. Do not lose faith. In all things, praise His name! Keeping you all prayed up. With Love, #teamSialoi

Fa'amalosi mo Aukuso 16, 2020

Image
 Taeao manuia o le aso paia o Le Ali'i. Fa'atalofa atu ile tatou aiga i lenei taeao. Avea lenei taimi e mafuta ai aiga ta'itasi ma nofo tatalo mo e o mama'i i tatou aiga, ekalesia, pulega, itu malo. Manatua ifo le Tama Fa'amalolo ia Tuinei, Tilo, Liga ma Liu, Sefa, Kava, Iosefatu, Nui, ma nisi o tatou aiga o lo'o mana'omia talosaga. Tatalo ia fa'amaise le agaga fa'amafanafana mo le ekalesia i Garden Grove mo e ua amia. Leai se mea e faigata i Le Atua. Avea lenei taimi o lo'o tatou valavala ai ma se avanoa, e malolo lelei ai, puipui i tatou fanau, toaga e fa'amama tatou lima, fa'aaoga mask pe a o i mea e tumu ai tagata. E o'o atu tatou basket i aiga ta'itasi i se taimi o lenei vaiaso. Alofa atu tele mo outou uma lava. Greetings this new morning in the mighty name of Jesus. We pray that this time apart will be one of healing, rest, individual spiritual growth and time to get closer to God. Please remember all our families who are il

Message from Pastor - August 9, 2020

Image
Taeao Manuia i le alofa ma le agalelei a Le Atua, i le tatou aiga i lenei taeao, le aso paia o Le Ali'i. Fa'atalofa atu i le suafa manumalo o le tatou Ali'i ma le tatou fa'aola o Iesu Keriso.  Siga upu mai le afioga paia o Le Atua mo lenei aso. O lo'o tatalo atu pea mo outou uma lava. Ia puipui ma leoleo i aa'o alofa o le tatou Tama oi le lagi. Ma lana fa'amalologa iate outou uma lava o fa'agasegasea ma maua tino i ma'i.  Good Morning! Happy Sunday. We trust you are all well this morning as a result of His loving kindness. We greet you on the online airwaves in the name of Jesus Christ. Please see Pastor's message and stay encouraged this morning. Amidst all that is going on, God has been faithful. Our prayer is God's protection remain over us all and His healing hands be on those who are not feeling well. We love and miss you all. Alofaaga, #teamSialoi