Posts

Showing posts from April, 2020

Starting over with Christ....part 2

Image
Taeao manuia i le tatou aiga i lenei taeao fou. Good morning Family! Please know we miss you all dearly and love that you are all having family services in your own homes. Continue to be steadfast in prayer and in His word. Tatou nonofo tatalo pea mo le tatou malo, mo le faaolataga, mo e o mama'i, mo tatou ta'ita'i ma aiga uma. Remember our economic situation in your prayer, our individual families, our kids who are adjusting to virtual classrooms, mental stability during these times and most of all for people to know there is HOPE in JESUS! Siga upu fa'amalosi mo tatou i lenei taeao. In HIS Service, #teamSialoi

Start over with Christ!

Image
I le suafa manumalo o le tatou Ali'i Fa'aola o Iesu Keriso, fa'atalofa atu ai i le paia ma le mamalu o le tatou au uso po'o le aiga o Le Atua i San Bernardino. Siga fa'amalosi mo i tatou i lenei aso sa. Ia alofa Le Atua fa'amanuia atu iate outou uma. Ua misia le tatou mafutaga, ae lea o lo'o tatalo atu pea mo outou uma. Stay safe, stay home, stay in prayer. We love you all, may God's covering remain over each of you, may He overflow in every area of your life, out of abundance, may He continue to pour out blessings over your household, your marriages, your children, your finances, your workplaces, your comings and your goings. From the rising of the sun to the setting of it each day, Lord, You reign!! You are Sovereign and meet us where we are, as we are. We bless Your name forever and ever!! Love and Blessings Family, #teamSialoi FYI, personal page - (www.teamsialoi.com)

Happy Resurrection Day!!

Image
Taeao manuia i le aiga a Le Atua ma le au paia. Sina faamalosiaga mo tatou i le Eseta i lenei tausaga. Faamanuia atu Le Atua iate outou uma. Alofaaga, #teamSialoi Happy Resurrection Day to you all family. A little Easter encouragement from Pastor. May God bless you and keep you, may He go before you and cover you always!  Love, #teamSialoi

Weekly check in

Image
Fa'atalofa atu i le paia ma le mamalu o le tatou au uso. Talitonu le loto ma le agaga o lo'o manuia uma i tatou, i le pule fa'asoifua a le tatou Tama o i le lagi. Ia iate Ia lona lava viiga e fa'avavau. Amene! Fa'amanatu atu le tatou Drive-thru Easter Service ile aso Sa nei, taimi masani 11am-2pm. Fa'amolemole fa'ailoa mai le taimi a aiga taitasi. Aua nei galo le Susuga ia Sakaria e mulimuli mai a. Ia tatou usiusitai pea i le tulafono, aua nei ova ma le 10 tagata i le taimi e tasi. Mareko 14:33-38 "Ua o ane foi o ia ma Peteru, ma Iakopo, ma Ioane, ona matautuia lea o ia, ma atuatuvale. Ona fetalai atu lea o ia ia te i latou, o loo matua tiga lava lo'u loto e oo i le oti; ina nonofo ia outou iinei, ma mataala. Ua faaititi atu ia i luma, ona faapau lea o ia i le eleele, ma tatalo ina ia mavae atu lea itu aso ia te ia, pe afai e mafaia. Ua faapea atu, Ava, lou Tama e, e te mafaia e oe mea uma lava; ia e aveeseina lenei ipu ia te au; a e aua le

Keep pressing! Stay encouraged.

Image
Momoli atu le fa'amalo ma le fa'afetai i le tatou au uso, i le fa'amalolosi mai i le tatou Drive-thru Community Service. Fa'amanuia Le Atua i la outou fa'amalosi i lana feau ma lana galuega. Pei ona fai mai lana afioga paia, i alualu lo outou fa'amalosi, aua e le'o se mea fa'aleaoga lo outou tautiga i Le Ali'i.  We thank all the families that were able to come out and participate in our Drive-thru Community Service. May God continue to bless you and overflow in your lives. Love, #teamSialoi

Folafolaga - Announcement for our Drive-Thru Communion Service

Image
Fa'atalofa atu i le aiga o Le Atua i lenei aso, I le suafa manumalo o le tatou Ali'i Fa'aola o Iesu Keriso. Talitonu le agaga o lo'o manuia i tatou uma i le tausiga o le tatou Tama o i le lagi. Ia iate Ia lona lava viiga, e fa'avavau. Sina folafolaga mo i tatou, o le a toe fai le tatou drive-thru community service i le aso Sa nei mo le fa'amanatuga. Fa'amolemole fa'ailoa mai le taimi a aiga taitasi. O lo'o tatou usiusita'i pea i le tulafono, aua nei ova atu ma le 10 tagata i le taimi e tasi. A'o tatou iai pea i lenei taimi, fa'amolemole ia tatou nonofo tatalo, toaga e faitau le upu a Le Atua e maua ai le fa'amalosiaga mo i tatou. Pei ona fai mai le tusi, 2 Timoteo 1:7 "Aua ua le foaiina mai e Le Atua ia te'i tatou le agaga e mata'u ai, a'o le agaga e fa'amalosi ai ma alofa ai, ma mafaufau tonu ai." Hello Family! We greet you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We pray you receiv