Keep pressing! Stay encouraged.

Momoli atu le fa'amalo ma le fa'afetai i le tatou au uso, i le fa'amalolosi mai i le tatou Drive-thru Community Service. Fa'amanuia Le Atua i la outou fa'amalosi i lana feau ma lana galuega. Pei ona fai mai lana afioga paia, i alualu lo outou fa'amalosi, aua e le'o se mea fa'aleaoga lo outou tautiga i Le Ali'i. 

We thank all the families that were able to come out and participate in our Drive-thru Community Service. May God continue to bless you and overflow in your lives. Love, #teamSialoiComments

Popular posts from this blog

Mother's Day 2023

Car Wash Season at SBAOG

SBAOG Christmas Eve 2022