Start over with Christ!

I le suafa manumalo o le tatou Ali'i Fa'aola o Iesu Keriso, fa'atalofa atu ai i le paia ma le mamalu o le tatou au uso po'o le aiga o Le Atua i San Bernardino. Siga fa'amalosi mo i tatou i lenei aso sa. Ia alofa Le Atua fa'amanuia atu iate outou uma. Ua misia le tatou mafutaga, ae lea o lo'o tatalo atu pea mo outou uma.

Stay safe, stay home, stay in prayer. We love you all, may God's covering remain over each of you, may He overflow in every area of your life, out of abundance, may He continue to pour out blessings over your household, your marriages, your children, your finances, your workplaces, your comings and your goings.

From the rising of the sun to the setting of it each day, Lord, You reign!! You are Sovereign and meet us where we are, as we are. We bless Your name forever and ever!!

Love and Blessings Family, #teamSialoi

FYI, personal page - (www.teamsialoi.com)


Comments

Popular posts from this blog

Car Wash Season at SBAOG

Mother's Day 2023

Love & Loss