Fa'atupuina Pea i Galuega Lelei - Increase in Good Works August 23, 2020

 Siga fa'amalosi la'ititi mo le tatou aiga i lenei Aso Sa. Tumau le fa'atuatua i aso e saogalemu ai ma aso e le saogalemu ai. I mea uma, ia Viia pea Lona Suafa. Manatua atu pea outou uma i talosaga. Alofa atu.

Please see Pastor's message below, stay encouraged. Keep the faith on days that are harder than others. Do not lose faith. In all things, praise His name! Keeping you all prayed up. With Love, #teamSialoi


Comments

Popular posts from this blog

Car Wash Season at SBAOG

Mother's Day 2023

Love & Loss