Wake up and Repent/Ala i luga ma Salamo - Message from Pastor

 Taeao Manuia i le tatou aiga i lenei aso paia. Siga fa'amalosi mo i tatou lenei taeao. Ia fa'amanuia atu Le Atua iate outou uma. Alofa atu.

Good Morning family! A little encouragement from Pastor this morning. May God bless you all. Love and miss you. #teamSialoiComments

Popular posts from this blog

Mother's Day 2023

Car Wash Season at SBAOG

SBAOG Christmas Eve 2022