Sunday Message for 12/13/20

 Siga fa'amalosi mo le tatou aiga i lenei aso Sa. Tausi le soifua maloloina. O lea tatalo atu mo outou uma ae maise e o mama'i. 

Stay encouraged family. Please remember those who are not feeling well today. Love and miss you all.

God Bless. #teamSialoiComments

Popular posts from this blog

Mother's Day 2023

Car Wash Season at SBAOG

SBAOG Christmas Eve 2022